Woningbouwcorporatie Staedion neemt als eerste woningcorporatie de stap om aan te sluiten op het Schuldenknooppunt. Zo kunnen zij veilig en gemakkelijk gegevens rondom schulden uitwisselen met schuldhulpverleners. Dit betekent dat Staedion vanaf nu haar huurders sneller kan helpen wanneer er financiële problemen zijn ontstaan. We spraken met Timon Walhain, senior medewerker Huurincasso.

Snellere communicatie over schulden middels gestandaardiseerde berichten

Timon Walhain: “Het Schuldenknooppunt is de digitale standaard voor schuldhulp. Het is een initiatief van de NVVK (de vereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Via het Schuldenknooppunt wisselen schuldeisers en schuldhulpverleners door middel van gestandaardiseerde digitale berichten gegevens rondom schulden uit. De helft van alle Nederlandse gemeenten, en tal van andere organisaties zijn al aangesloten (of realiseren op dit moment hun aansluiting) op het Schuldenknooppunt. Ook de gemeente Den Haag realiseert op dit moment de aansluiting. Wij er trots op dat we de eerste woningcorporatie zijn die aansluit op het Schuldenknooppunt.”  

De efficiënte manier van communiceren levert ons een substantiële kostenbesparing op

Timon: “Voorheen ontvingen we op allerlei verschillende manieren berichten van schuldhulpverleners. Soms via ons centrale e-mailadres, dan weer via de reguliere post. Dat maakte het vaak lastig werken. Nu we gebruik maken van het Schuldenknooppunt komen alle verzoeken en berichten op een plek binnen. Dit scheelt veel tijd doordat we minder handmatige handelingen hoeven te doen. Hierdoor gaat schuldregelen efficiënter en voorkomen we dat er fouten worden gemaakt. Deze efficiënte manier van communiceren levert een flinke tijdwinst op. Het Schuldenknooppunt is AVG-proof en veilig.”

Tijd om schuld te regelen van drie maanden naar drie weken

Timon: “Gemiddeld hebben schuldeisers en schuldhulpverleners meer dan drie maanden nodig om tot een akkoord over een schuld te komen. Dat duurt ons al véél te lang, laat staan mensen met financiële problemen. Elke dag dat een schuld niet is geregeld betekent voor hen een extra slapeloze nacht. Het Schuldenknooppunt stelt  de schuldhulpverlener in staat om de tijd die het kost om een schuldregeling voor de klant te treffen terug te brengen van drie maanden naar drie weken. Die snelle oplossing geeft schuldeisers en mensen met financiële problemen sneller rust. Het zorgt er ook voor dat  schuldhulpverleners meer mensen kunnen helpen en dat wij een dossier eerder kunnen sluiten. Uiteraard kunnen we dit niet alleen. Hoe meer schuldeisers en schuldhulpverleners aansluiten, hoe sneller we schulden kunnen oplossen. ”

Aansluiten op het Schuldenknooppunt

Aansluiten gaat in twee eenvoudige stappen. Het Schuldenknooppunt organiseert elke maand informatiebijeenkomsten waarvoor u zich kunt aanmelden wanneer u meer wilt weten over het Schuldenknooppunt. Via de nieuwsbrief en onze LinkedIn pagina informeren wij u over laatste ontwikkelingen. Direct aansluiten kan uiteraard ook.