Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt.

Toepassingsbereik
Dit privacy statement is van toepassing op de website van het Schuldenknooppunt, op onze dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren.

Algemeen
Het Schuldenknooppunt respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In de zin van de AVG is het Schuldenknooppunt aan te wijzen als ‘de verantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Op onze contactformulieren laat u gegevens achter. Op ons ledendeel maakt u, indien u daarvoor kiest en daartoe de bevoegdheid hebt gekregen, een profiel aan. Dergelijke gegevens omvatten bijvoorbeeld NAW-gegevens, uw e-mailadres, geslacht (ten behoeve van aanhef) en telefoonnummer. Deze gegevens zijn te kwalificeren als persoonsgegevens.
Het Schuldenknooppunt gaat er vanuit dat alleen meerderjarige bezoekers informatie achterlaten op de website. Indien u jonger bent dan 18 jaar, is er toestemming nodig van ouders om ons contactformulier in te vullen.

Doeleinden van de verwerking
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te treden nadat u het contactformulier heeft ingevuld;
  • om met uw organisatie/werkgever in contact te treden omtrent aanvraag van het lidmaatschap;
  • om deel te nemen/bij te dragen aan het ledendeel van de website;
  • om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature.

Bewaartermijn
Het Schuldenknooppunt bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

  • In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekte persoonsgegevens via het contactformulier verwijderd binnen 1 maand nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is voor verdere terugkoppeling/contactmomenten in de toekomst;
  • In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan één maand nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard;
  • In het kader van lidmaatschap zullen de persoonsgegevens die tijdens het lidmaatschap worden verzameld nadat het lidmaatschap is geëindigd na een archiveringsperiode van 7 jaar worden vernietigd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Het Schuldenknooppunt hecht grote waarde aan de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik.

Wijzigingen privacy statement
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het Schuldenknooppunt behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Indien de bezoeker na wijziging van het privacy statement gebruik blijft maken van de website, dan is het gewijzigde privacy statement op dit gebruik van toepassing.

Recht op inzage en correctie
Indien het Schuldenknooppunt beschikt over persoonsgegevens, of u het vermoeden heeft dat het Schuldenknooppunt beschikt over uw gegevens, kunt u op schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Indien u na inzage onjuistheden in uw persoonsgegevens constateert, dan kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Dit doet u door te mailen naar info@schuldenknooppunt.nl.

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Lees meer over de details van de cookies op deze website.